את כל הפעילויות והמופעים שמחכים בהמשך אפשר לראות בדף של הקניון או להתעדכן בקבוצת מאמאשקלון