אתמול ערכה מועצת הנוער יחד עם כל תנועות הנוער בעיר, פעילות ניקיון חופים בשיתוף אגף איכות הסביבה בעירייה. במקום נכחו ראש העיר בפועל מר תומר גלאם, הממונה על איכות הסביבה בעירייה מר יורם שפר וכן גם מר יצחק בריגה הממונה על החינוך בעירייה.