חבר מועצת העיר, המשנה לראש העיר ומי שיבחר ביום שני הבא בישיבת המועצה היו״ר מועצת העיר, פותח את הפה בראיון שעוסק כמעט בכל הבעיות הצפויות לתומר גלאם, ממלא מקום ראש העיר, במהלך כהונתו. אטיאס לא מתבייש להביע דעתו על הכל. צפו בראיון.