לאחר מתן פסק הדין פנתה האם לעורך הדין נתנאל מויאל מאשקלון - מומחה לדיני משפחה- בבקשה כי ידאג לה לקבלת קצבה גבוהה יותר וזאת באמצעות חלוקת כספי הפנסיה שווה בשווה. יצוין כי החוק קובע כי במקרים מעין אלו, הכסף המגיע לאישה מבעלה לשעבר ,לא יקוזז עם קבלת קצבה כלשהיא, כלומר במידה והאישה מקבלת סכום כקצבה אותו הסכום לא יקוזז מהחלק המגיע לה בכספי הפנסיה של בן הזוג למעט מקרים חריגים. ביהמ"ש לענייני משפחה קבע במסגרת פסק הדין להחריג את המקרה והורה על הקיזוז.

לאחר עיון בפסק הדין בו נקבע , "בית המשפט סבר כי בשים לב לעובד הכי במלך החיים המשותפים ..הופקדה הגמלה בחשבון המשותף של בני הזוג והיוותה חלק מהכנסות בני הזוג , נכון להביאה בחשבון ולערוך את האיזון ביחס לזכויות הפנסיה של המשיב (הן הזוג) ביחס להפרש שבים גמלת הפנסיה של המשיב וגמלת הנכות של המערערת", נטען בפסק הדין לענייני משפחה.
החליטו עו"ד מויאל ועו"ד זמברג להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע

השופטת שרה דוברת המשמשת כאב בית הדין קבעה כי ישנו מקום לקבל את הערעור של עורכ הדין מויאל וזמברג, בפסק הדין היא קבעה כי כספי הפנסיה של האב יחולקו בינו ובין האם. "נקבל את הערעור בנקודה זו ונורה כי קצבת הפנסיה של המשיב והזכויות שצבר ממועד נישואי המערערת והמשיב ועד למועד הקובע יאוזנו בין הצדדים...מבלי להביא בחשבון את גמלת הנכות המשולמת למערערת".