בימים האחרונים נפוצו ברשתות החברתיות שמועות לפיהן איחוד הצלה, ארגון מתנדבים לאומי להצלת חיים שפועל רבות גם בתחומי בת-ים במקרים של תאונות שכוללות נפגעים, מתחיל לפנות אזרחים לבתי חולים ללא עלות.

נציין כי בתקופה האחרונה נרשמה מתיחות בין איחוד ההצלה לבין מד"א, אשר הובילה למצב בו הם אינם משתפים זה את זה בפרטי אירועים אליהם הם מוזעקים.

עם זאת, מ'איחוד הצלה' נמסר כעת כי ההודעה האחרונה שנפוצה ברשת איננה מעוגנת במציאות: "בימים האחרונים נפוצו ברשתות החברתיות הודעות בהן נכתב כי איחוד הצלה מפנה חולים לבתי החולים בחינם או במחירים נמוכים.

אנו מבקשים להבהיר כי איחוד הצלה אינו מפנה חולים לבתי החולים וכי האמבולנסים של הארגון משמשים להשתלמויות בלבד. במקרים חריגים, במצב סכנת חיים ובמקרים בהם אין אמבולנס אחר במקום, לצוות ניתן אישור חריג לפנות לבית החולים".