"פונה אליך בתור נציג של הקבוצה והממונה על הפועל אשקלון מטעם העירייה. מוניתי כיו"ר הפועל אשקלון, וקבלנו הבטחות על תקציב מסויים, ומכיוון שהגזברות והניהול של העירייה פוגע בקבוצה ובניהולה, זה מעמיד אותי אישית ואת הקבוצה במצב לא ידוע ולא ברור".
כך פותח את מכתבתו, איתן קסנטיני, לממלא מקום ראש העיר, אפי מור, בעקבות השבתת האימונים של הפועל אשקלון היום וממשיך:
 
"בעקבות שביתות שמתקיימות מטעם השחקנים, הספקים והמאמנים מרגיש סבל אישי ופגיעה בנוכחותי בקבוצה.
 
חלק מההסכם הקואליציוני להיות יו"ר הקבוצה, ולכן שוקל את המשך דרכי וסיעת "דור העתיד".
 
חוסר ההתייחסות והבטחות שווא ושקריות בחצי השנה האחרונה , וכספים שהובטחו לקבוצה שנמצאת בגירעון אילצו אותי לכך. מזכיר שזו הקבוצה של העירייה ואינה קבוצתי הפרטית , הושקעו בה כספים פרטיים והתחייבויות אישיות שלי ושל מנכ"ל הקבוצה.
 
ממתין לטיפולך הדחוף!
 
בכבוד רב,
איתן קסנטיני
חבר מועצת העיר
ויו"ר הפועל אשקלון
העתקים:
חברי מועצת העיר
מנכ"ל העירייה
גזברית העירייה
עקבות מכתב זה, יצרה גזברית העירייה, קשר עם קסנטיני וככל הנראה תתקיים פגישה בים השניים כבר היום. בפגישה תבדק האפשרות לתת להפועל אשקלון 25% מההקצבה שאמורה להיות מאושרת בחודש הבא על ידי מועצת העיר.