ישיבת מועצת העיר אמש הביאה בפעם הראשונה להרחקת חבר מועצה מהישיבה. על פי החוק רשאי יו"ר הישיבה, איתמר שמעוני במקרה הזה, להרחיק חבר מועצה לאחר שהזהיר אותו 3 פעמים. סופר, החליט שזה היום שלו והפריע פעם אחר פעם עד ששמעוני החליט להרחיקו. יחד איתו יצאו כמחאה גם שלמה כהן וריקי שי. כל השאר בוידאו. 

d