סל תרבות ארצי׳ הנה תכנית חינוכית לעידוד אמנות הפועלת במוסדות חינוך ברחבי העיר במסגרתה נחשפים כלל התלמידים, מגן חובה עד כיתה יב׳, למופעים בתחומי האמנות השונים. הפעילות נועדה להרחבת אופקים, העשרה רוחנית, הגברת המעורבות החברתית, פיתוח טעם וחוש ביקורת בקרב התלמידים.

 

ראש העיר בירך על הפגישה ואמר: "אני רואה חשיבות רבה בקיום התוכנית שלמעשה חושפת בפני התלמידים בעיר, כבר מהגיל הרך, את תחום האמנות. אין לי ספק שהתוכנית תעשיר ותרחיב את עולמם התרבותי של התלמידים ובכך תתרום למערכת החינוך העירונית".