הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים אישרה (יום ג, 24.11.15) תוכנית לבניית 11,500 דירות באשקלון, כחלק מהסכם-הגג, שנחתם באחרונה, לבניית 18,000 דירות בעיר בשנים הקרובות. הדירות ייבנו בבניינים בני 7 עד 20 קומות, ו-30% מהדירות יהיו קטנות. כן ייבנו במקום בנייני משרדים ומסחר, מבני ציבור, שלושה בתי ספר תיכונים, בתי ספר יסודיים, גני ילדים ותשתית תחבורה. המגרשים יוצאו למכירה בהדרגה על-ידי רשות מקרקעי ישראל.