הראיון עם ד"ר חזי לוי, מנהל בית החולים ברזילי, לא פשוט. לעמוד בלחצים שנלוו לאשפוזו של, מוחמד עלאן, בבית החולים, היו מהימים הסוערים שידע בית החולים איי פעם. "הלכנו על חבל דק מאוד הן במישור המקצועי והן במישור הפוליטי" אומר ד"ר לוי. ""קיוויתי שהוא לא ימות כי ידעתי מה יקרה במדינה אם זה יקרה"
על מה שעבר על בית החולים ועל צוות בית החולים בראיון שלפניכם.

גשג