הכל היה מוכן להצבעה ידועה מראש, למרות העדרות שלושת חברי סיעת ש"ס, ההצבעה עברה בשלום והרוטינה הקבועה נשמרה בקפדנות, הקואליציה תמיד מנצחת.