האם אליצור אשקלון על סף פרוק? הקבוצה שידעה ימים יפים בכדורסל הישראלי נקלעה למשבר קשה ששיאו בכך ששחקנים לא קיבלו שכר ארבעה חודשים ונותרו ללא יכולת לפרנס את משפחתם.

שחקן בכיר בקבוצה גילה כי המחדל הגדול ביותר הוא של הבקרה התקציבית שלא רק שאינה מחלטת ערבויות אלא מסתבר שמתנהלת בצורה רשלנית והנפיקה 31 אישורים זמניים במהלך העונה ובכך בעצם איפשרה לקבוצה לשחק למרות שלא שילמה שכר במועד מתחילת העונה.