מכירות חברת שיכון ובינוי, בשליטת שרי אריסון, ירדו בפברואר 2015 לעומת אשתקד, אך המחירים עלו. לפני שנה מכרה החברה דירות בשכונת ברנע באשקלון בכ-1 מיליון שקל בממוצע לדירה. בחודש שעבר מכרה דירות באותה שכונה בכ-1.3 מיליון שקל בממוצע - התייקרות של 30%. 

בפברואר מכרה שיכון ובינוי בכל הארץ 73 דירות. זוהי ירידה של 16% לעומת פברואר אשתקד, שבו מכרה החברה 87 דירות. 

בחודש שעבר מכרה שיכון ובינוי דירות ב-1.74 מיליון שקל בממוצע לדירה. לממוצע זה אין משמעות רבה, כי הוא מתיחס למספר גדול של פרויקטים, ו"סל" הפרויקטים למכירה משתנה מחודש לחודש. המשמעות העיקרית היא השואת מחירים באותו פרויקט, כמובא לעיל לגבי אשקלון.