בחודש דצמבר מכרה חברת פרשקובסקי, 36יחדיות דיור בסכום כולל של 52 מיליון שקלים. חברת פרשובסקי, דיווחה היום לבורסה על נתוני ההיקף מכירותיה עד לסוף שנת 2014, בה מכרה 487 יחדיות דיור בסכום של 356 מיליון שקלים, ב- 5 פרוייקים בישראל.
המכירות העיקריות של החברה היו במהלך השנה בשכונת ברנע באשקלון שם שיווקה החברה 121 יחדית דיור בסכום של 106 מיליון שקלים. שאר המכירות בוצעו בערים באר יעקב ורחובות.