סיפורם של ברק , מיכל , גלית וגלעד , ילדי השכונה. 

גלעד עובר דירה ובמקומו מגיע לשכונה ילד חדש – איתי.
אנו מתוודעים לרחשי ליבם, מצוקותיהם וחלומם של הילדים הזקוקים לתשומת לב חברות ואהבה. 

מכירה מוקדמת :70 ₪