בדקות אלה הותר לפרסום שמו של "הזמר המפורסם" "לא ידעתי שהן קטינות" אמר הזמר לחוקריו אייל גולן, הוא "הזמר המפורסם" ששמו הותר לפרסום בדקות האחרונות, לטענתו הוא ידע שהן קטינות ולא עישנתי איתן סמים. יחד איתו זומנו לחקירה גם אבין, יחצ"ן מסיבות, עובד של היחצ"ן ואיש הקשור לתקשורת באמצעות אביו. אייל גולן, נחקר בחשד לבעילה אסורה בהסכמה ושימוש בסמים עם קטינות במספר מקרים. [caption id="attachment_22252" align="alignleft" width="150"]אייל גולן. עכשיו בלי טשטוש תמונה אייל גולן. עכשיו בלי טשטוש תמונה[/caption]