תגובת העירייה על הפרשה שהסעירה את בית הספר מקיף א' ועל, אורית בלאו, מנהלת בית הספר שהזמינה את המשטרה [caption id="attachment_18145" align="aligncenter" width="269"]מקיף עירוני א'. משטרה לתלמידות מקיף עירוני א'. משטרה לתלמידות[/caption] "בעקבות איומים הדדיים של הבנות זו על זו בבית הספר מקיף עירוני א', הגיעה חוקרת נוער למקום, ללא מדים, לשיחה עם הבנות המעורבות. מטרת השיחה הייתה לבדוק אם יש מעורבות פלילית ולאפשר לתלמידות המאוימות לקבל הגנה. זו לא הייתה חקירה, אלא שיחת הבהרה בלבד. הגב' אורלי בלאו, מנהלת בית הספר, הדגישה כי בית הספר יעשה הכל בכדי למנוע אלימות ובכדי להגן על כלל תלמידיו". עד כאן תגובת העירייה. כזכור, בעקבות חילופי מיסרונים בין שתי קבוצות של תלמידות, השתמע למנהלת בית הספר שיש כאן אפשרות לאיומים. למרות שאסור לחוקרת הנוער לחקור נוער ללא ידיעת הוריהם, להורים  נודע על כך רק כאשר הם התבקשו לאשר חקירה והם סירבו והחוקרת נאלצה לעזוב ללא חקירה. תגובת המשטרה הייתה: "לא הייתה חקירה, שטויות של תלמידות".