לאחרונה, "שפה מסחרית" חדשה נשמעת בשבט נמרוד, צופי אשקלון. המגיעים אל השבט מוצאים מעין "קיוסק " קטן המשמש תמריץ וחינוך לשמירה על סביבה נקייה והקניית הרגלי מיחזור.

בשנתיים האחרונות חל שינוי "ירוק" בצופים בכלל ובשבט נמרוד, צופי אשקלון, בפרט.

חניכים מתבקשים להגיע לטיולים עם ערכות כלים רב פעמיות במקום חד פעמיות ונדרשים לא להשליכם בסיום הטיול.

בכלל, גם באירועים שונים המתקיימים בשבט קיים מיחזור רב של כול הנדרש לפעילות השוטפת החל  מחבלים וסנדות העושים שימוש חוזר ככול הניתן ועד "עריכת הכרות" עם צידו השני של הנייר והבריסטול כדי למנוע פגיעה בסביבה.

בשבט אף נשתלו צמחי תבלין שונים ונבנו מעין סוכות מאווררות המקטינות את הצורך בשימוש במאווררים ומזגנים ביימי הקיץ.

"הפעילות" הגיע כעת לשיא כאשר נפתחה בשבט מעין חנות קטנה שבה אתה יכול לקבל  סוכריה על מקל או "שטיח" (ממתק צבעוני) וזאת תמורת הבאת שלושה בקבוקי פלסטיק קטנים.

את הבקבוקים אוספים בשבט ושולחים למחזור.

" ראינו כי קיימת בעיה לחנך את ההורים למחזר, נסיון העבר לימד אותנו כי הפחדה והרתעה מסייעים לזמן קצר בלבד אולם כאשר אנו נעזרים בילדים כדי להכניס הרגלים חדשים לבתים  הכל נעשה קל יותר ומכה שורשים.

הילדים מגיעים לפעילות עם בקבוקים. הם מונעים מההורים להשליך אותם לפח וזאת כדי שיוכלו לקבל ממתק תמורת בקבוקים ואנו שמחים להעניק אץ הממתק, לאסוף את הבקבוקים ולמסור אותם למיחזור. זו הנוסחה הנכונה בעיניינו  להקניית הרגלים. פשוט "שיטה מתוקה", אומר נמרוד פורת המרכז הבוגר של שבט נמרוד שזכה זו השנה השניה בתואר "מרכז מצטיין למחוז דרום"