מי ישב לי רוז'ה חטאב במשחק במוצ"ש? עמנואל רוזן ועו"ד אבי חימי, השניים ביקשו מרוז'ה להצטלם איתם בדיוק אז הגיח מאיר שילון ותיעד את האירוע