ירון רוזנהק האיש והנדלן, איבד השבוע את כלבתו העונה לשם צ'יקה, כל הרואה כלבה חומה, בינונית שירים טלפון דחוף לירון, הפרס מובטח.