לאור נפילות הגראדים השבוע, נרתם חבר המועצה מישל בוסקילה לנושא ונפגש עם הרמטכל לשעבר ח"כ בוגי יעלון על מנת למצוא פתרונות בנושא הביטחון.. לפחות המדור ישן הלילה בטוח יותר..