דבר כזה מכוער לא נראה באשקלון מיכל ענק הולצב בימים האחרונים מעל קניון "גירון".