העיתונאי הותיק, יכנס לתפקידו בימים הקרובים   רועי צייג, ישמש כדובר הקבוצה