החורף הגיע לאשקלון בשיא התנופה ואחד העצים ברחוב אלי כהן היום לא עמד בפרץ הרוחות ונפל... למרבה המזל המקרה לא הסתיים בפגיעה פיזית. צילום: לרה סוטניקוב [caption id="attachment_16689" align="aligncenter" width="448" caption="עץ נופל - אלי כהן אשקלון"][/caption]