מידי שבוע משה ניסימפור יביא לנו רשמים מצולמים מהעיר אשקלון, הפעם משה החליט לצלם את ביקורו אצל קבר הצדיק  הרב המקובל באבאי מלמד הכהן זצ"ל הקבור באשקלון