גלגלו שטיח אדום לצח טטרו הגבר גבר שחגג כמה וכמה שנות היווסדות בבר נבון. מברוק צח.