מהי מערכת נקודות התעבורה בישראל?

במסגרת מערכת נקודות התעבורה, לחובתו של כל נהג שביצע עבירה נושאת נקודות, תרשמנה נקודות חובה בהתאם למספר הנקודות הקבוע בחוק לעבירה הספציפית. עם הגיע הנהג לרף מסויים של נקודות, יחויב לעבור קורס נהיגה מונעת על מנת לאשרר את רישיון הנהיגה שלו ולהמשיך לנהוג, ואם יגיע לרף גבוה יותר, רישיונו יישלל ויהיה עליו לעבור מבחן תאוריה על מנת לחדש את רישיונו. במקרים חמורים יותר, במידה והנהג יגיע לרף גבוה אף יותר של נקודות חובה, יישלל רישיונו לתקופה הקבועה בחוק, בנוסף לחובה שתוטל עליו לעבור קורס נהיגה מונעת ומבחן תאוריה.

כפי שמסביר עו"ד דמיטרי אניקין, מספר הנקודות שיוטלו על הנהג, תלוי בעבירה אותה ביצע, ולכל עבירה ישנו מספר נקודות שונה הקבוע בחוק. נסיעה באור אדום, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל, אי עצירה בתמרור עצור, עקיפה על קו לבן וכדומה, לכל אחת מן העבירות האלה קבועות נקודות תעבורה בהיקף שונה, היקף המיועד לשקף את רמת חומרת העבירה כפי שרואה אותה המחוקק. נקודות אלה הולכות ונצברות עם כל עבירה שמבצע הנהג, אך גם נמחקות כפונקציה של זמן. במידה והנהג לא ביצע עבירה כלשהי בתוך פרק זמן מסוים, שגם הוא קבוע בחוק, תמחקנה נקודות קודמות שנרשמו לחובתו.

מה הרעיון של נקודות התעבורה?

כפי שניתן לראות, מערכת נקודות התעבורה היא מערכת של ענישה, המשלבת בתוכה גם אלמנט של תגמול. עבריין תנועה סדרתי, יוכל בקלות להגיע לרף הנקודות שיחייב אותו להוציא רישיון מחדש, בעוד שנהג שאינו מבצע בדרך כלל עבירות תנועה, יוכל שלא להגיע לעולם לאותו רף, כשהנקודות שנרשמו לחובתו בעבר, תמחקנה כעבור זמן מסוים.

הרעיון המרכזי העומד מאחורי השימוש במערכת נקודות התעבורה, הוא בניית מדרג שמשקף את מידת העבריינות של הנהג, כך שנהג שאינו מבצע עבירות תנועה בדרך כלל, לא יצבור נקודות בהיקף שיסכן את הרישיון שלו, בעוד שעבריין תנועה סדרתי לא יוכל להימלט מהתנהלותו העבריינית באמצעות כסף בלבד. הקנסות המוטלים על עבירות תנועה בישראל הם אמנם גבוהים עבור חלק גדול באוכלוסייה, אבל עבור חלק לא יותר קטן, מדובר בסכומים שהם יכולים לשאת בהם מבלי שירתיעו אותם לתקן את התנהלותם העבריינית. בהתאם לכך, נקבעה גם מערכת הנקודות, שאותה לא ניתן לבטל באמצעות כסף, וגם נהגים עשירים מאוד יצטרכו לתת את הדעת לצורת הנהיגה שלהם, על מנת להבטיח שרישיונם אינו נשלל.

החמרת הענישה על עבירות תנועה

לאחרונה הוחלט על החמרת הענישה על מספר עבירות, ובהן שימוש בטלפון סלולארי בזמן הנהיגה, נהיגה במהירות מופרזת, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל וכדומה. במסגרת תהליך ההחמרה, כפי שמסביר עו"ד דמיטרי אניקין, הועלה גם מספר הנקודות שמוטל על הנהג העובר את העבירה, ובוטלה הענישה של זימון לבית משפט כברירת מחדל. מהלכים אלה, שכוללים כמובן גם הגדלה של הקנס הכספי שחל על העבירה, מיועדים ליצור הרתעה רבה יותר בקרב הנהגים, ולגרום להם לחשוב על אופן התנהלותם בכביש, במטרה להפחית את היקף תאונות הדרכים ותוצאותיהן הטראגיות.