השטרות החדשים של 20 ו-100 ש''ח יוצאים לשוק בשבוע הבא. החל מיום חמישי, ה’ בכסלו התשע"ח, 23.11.17, יופצו לציבור השטרות החדשים בערכים 20 ש"ח ו- 100 ש"ח באמצעות קופות הבנקים המסחריים, המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים וסניפי חברת הדואר.