תוך כדי רישום דו״ח לרכב שחנה על המדרכה, ברחוב חיים סלע, השיטור העירוני, פקח ושוטרת, חונים בעצמם על המדרכה ובכייף שלהם רושמים דו"ח  בתוך הניידת העירונית, לרכב שחנה על המדרכה למספר דקות. לשוטרת נאמר שגם הם חונים על המדרכה אז שירשמו גם דו״ח לעצמכם. הפקח שנהג ברכב, הבין מיד שהם עושים אותה עבירה והזיז מיד את הרכב. התמונה מוכיחה שהעבירה של הרכב שנרשם לו דו״ח לא שונה מהעבירה של ניידת השיטור העירוני. עכשיו נראה מה הם יגידו בבית המשפט או שגם הם יקבלו דו״ח תנועה, שהרי הם לא מעל החוק מסתבר. השוטרת כותבת בדו״ח ״הדבקה״ מלשון הונח על החלון הקדמי. שקר גבירתי השוטרת, מסרת את זה ביד.

הדרישה: דו"ח לשוטרת שעיוותה את הדו"ח ולפקח שישב ליד ההגה והחנה על המדרכה.