בתמונה רואים גם את הפרגוד שמאחוריו יעידו הסמויות שעקבו אחרי איתנו שמעוני

יש דיון בתוך האולם כאשר כל הנוכחים הוצאו מהאולם והשופטת נותרה עם אנשי הפרקליטות בלבד והעוקבים. הנושא דלתיים סגורות בעדותם.


החלטה של השופטת לימור מרגולין - יחידי:
התקיים דיון במעמד יחידת העיקוב והחלטתי, הדיון יתקיים בדלתיים פתוחות ולאחר מכן תקיים דיון האם להמשיך בדלתיים פתוחות.

יש גם התנגדות של התקשורת.


הפרקליטות: תעודת החיסיון ניתנת לגבי כל אדם ויש שמעבירים לאמצעי התקשורת בזמן אמת ולכן צריכה להיות עדות בדלתיים סגורות.

מנחם רובינשטיין סנגורו של איתמר שמעוני: קיום הדיון אינו עומד בתנאי הבקשה

דוד לוי בשם התקשורת: מבקשים דלתות פתוחות בגלל העניין הציבורי שיש לנו בנושא.
הפרקליטות: אמצעי התקשורת עלולים לפרסם דברים בזמן אמת

צו איסור פרסום זמני על כל התקשורת שלא לפרסם בזמן אמת את דברי הסמויים.
השופטת: בסיום הדיון אחליט אם תוכלו לפרסם לאחר סיום הדיון.
הסכמה של התקשורת להצעת השופטת.


השופטת: מחשש לזליגה מהעדויות של הסמויים העותרים מבקשים לאפשר להם להיות במהלך הדיון, גם מנחם רובינשטיין מתנגד לסגירת הדלתות.

לאחר שקיבלתי מהתקשורת התיחחסיות שונות אני סבורה שהדיון יהיה פומבי. הגיון יהיה פתוח וניתן צו איסור פרסום על זהות העורבים ועל על עניין העולה מעדותם של העורבים והיתר באופן זמני עד לפרסום הפרוטוקול.


נרשמה התחייבות כלי התקשורת שלא להעביר כל מידע מהישיבה עד לקבלת ההחלטה הסופית. כמי כן הובהר אם וככל שיעלו נושאים שהצטרכו ליבון, תינתן החלטה בהוצאת כלי התקשורת מהדיון והכל יהיה תחת איסור הפרסום הזמני ולכן הגיון מתקיים בדלתות פתוחות