קטגוריות נוספות

מחירון רואה חשבון והנח"ש


 

הנהלת חשבונות:

הנהלת חשבונות חד צידית לעוסק מורשה

המחיר לחודש, לרישום הוצאות והכנסות העסק בלבד 600 - 300 ₪

 

הנהלת חשבונות כפולה לעוסק מורשה

המחיר לחודש, להנהלת חשבונות מלאה - רישום כל הפעולות הפיננסיות בעסק

900 - 400 ₪

 

הנהלת חשבונות לחברה קטנה

המחיר לחודש, לחברה עם מחזור שנתי של 400-500 אלף ש"ח בשנה ועד 2 עובדים

900 - 300 ₪

 

הנהלת חשבונות לחברה בינונית

המחיר לחודש, לחברה עם מחזור שנתי של עד מיליון וחצי ש"ח בשנה ועד 4 עובדים

500 - 1,000 ₪

-

דוחות:

דוחות תזרים מזומנים לעסק קטן

המחיר לחודש, לחברה קטנה או בינונית עם מחזור שנתי של מיליון עד מיליון וחצי ש"ח בשנה ועד 4 עובדים

500 - 1,000 ₪

ביקורת דוחות כספיים לחברה קטנה או בינונית

המחיר לחודש, לחברה קטנה או בינונית עם מחזור שנתי של מיליון עד מיליון וחצי ש"ח ועד 4 עובדים

4000 - 2,500 ₪

 

עריכת דוח אישי

1500 - 1,000 ₪

 

הצהרת הון פשוטה

מספר נכסים קטן 1500 - 1,000 ₪

 

הצהרת הון מורכבת

מספר נכסים גדול 3500 - 1,500 ₪

 

ייצוג מול רשויות המס

המחיר לשעת ייעוץ 500 - 250 ₪

-

ייעוץ:

 

ייעוץ מס

המחיר לשעת ייעוץ 350 - 250 ₪

 

ייעוץ פיננסי חד פעמי

המחיר לשעת ייעוץ 400 - 250 ₪

ייעוץ עסקי להבראת עסקים קטנים

המחיר לשעת ייעוץ 500 - 300 ₪

 

ייעוץ בדיני עבודה

המחיר לשעת ייעוץ 500 - 250 ₪

 

ייעוץ וליווי עסקי לחברות

המחיר לשעת ייעוץ 500 - 250 ₪

-

טיפולים מיוחדים וחד פעמים:

טיפול בהחזרי מס

שכר הטרחה נגבה כאחוז מתוך המס שהוחזר % 15 - 10

 -

בדיקת כדאיות כלכלית

המחיר לעסק קטן עד בינוני, עם מחזור שנתי של מיליון עד מיליון וחצי - בשנה ועד 4 עובדים 5,000 - 3,000 ₪

פתיחת תיק במס הכנסה

המחיר לחברה קטנה עם מחזור שנתי של עד מיליון וחצי ש"ח בשנה ועד 4 עובדים

700 - 400 ₪

 

בניית תקציב לעסק קטן - המחיר לשעה

המחיר לשעת עבודה לחברה קטנה או בינונית עם מחזור שנתי של מיליון עד מיליון וחצי - בשנה ועד 4 עובדים

500 - 250 ₪