קטגוריות נוספות

מחירון פרגולות באשקלון


פרגולה מעץ

המחיר למ"ר לקורות עץ אורן 5/15 פיני מחוטא, המחיר להתקנת השלד, ללא חיפויים 650 - 350 ₪

 

פרגולה מעץ גושני

המחיר למ"ר לעץ גושני או עץ דו שכבתי, המחיר לשלד בלבד 1,000 - 450 ₪

 

פרגולה מעץ רב שכבתי

המחיר למ"ר לעץ רב שכבתי, המחיר לשלד בלבד 1,600 - 800 ₪

 

קורות עץ לפרגולה

המחיר למ"ר להצללת הפרגולה בקורות עץ 250 - 150 ₪

 

כיסוי במבוק לפרגולה

המחיר למ"ר לקירוי הפרגולה בכיסוי במבוק 200 - 100 ₪

 

רעפי שינגלס לפרגולה

המחיר למ"ר וכולל הכנה ותשתית לרעפים 650 - 350 ₪

 

רעפי חרס לפרגולה

המחיר למ"ר וכולל הכנה ותשתית לרעפים 550 - 250 ₪

 

קירוי פלסטי לפרגולה - סנטף

המחיר למ"ר 200 - 100 ₪

 

רשת הצללה לצידי הפרגולה

המחיר למ"ר לרשת הצללה עשויה קורות עץ אורן 500 - 250 ₪

 

חיפוי לפרגולה בחצי לוג מחוטא

המחיר למ"ר לחצי לוג מעץ אורן 600 - 400 ₪

 

חיפוי לפרגולה במחצלת במבוק

המחיר למ"ר 250 - 100 ₪

 

התקנת פרגולה לא צמודה לבית - תוספת למחיר-% 30 - 15

 

התקנת פרגולה על קרקע לא מרוצפת - תוספת למחיר

% 30 - 15

 

התקנת פרגולה תלויה - תוספת למחיר- % 30 - 15

 

חידוש הפרגולה

המחיר למ"ר לליטוש הפרגולה ושימונה 150 - 80 ₪

 

פרגולת אלומיניום - שלד

המחיר למ"ר לשלד הפרגולה וכולל התקנה 1,200 - 550 ₪

 

פרגולת אלומיניום חשמלית

המחיר למ"ר, כולל התקנה 1,600 - 1,000 ₪

 

דק אורן

המחיר למ"ר להתקנה על קרקע מרוצפת או משטח קשיח 450 - 250 ₪

 

דק איפאה טבקו

המחיר למ"ר להתקנה על קרקע מרוצפת או משטח קשיח 700 - 550 ₪

 

דק קומרו

המחיר למ"ר להתקנה על קרקע מרוצפת או משטח קשיח 700 - 500 ₪

 

דק סינטטי

המחיר למ"ר להתקנה על קרקע מרוצפת או משטח קשיח 650 - 500 ₪

 

התקנת דק סמוי - תוספת למחיר

המחיר למ"ר ובתוספת למחיר התקנת הדק 150 - 70 ₪

 

התקנת דק על גבי קרקע לא מרוצפת - תוספת למחיר

המחיר להתקנה על אדמה או קרקע לא ישרה 100 - 50 ₪

 

הגבהת הדק - תוספת למחיר

הגבהת הדק מעל 40 ס"מ עולה בין 15-20% ממחיר התקנת הדק ללא הגבהה % 20 - 15

 

התקנת דק באלכסון - תוספת למחיר

התקנת דק באלכסון מייקרת את מחיר ההתקנה בכ-20 עד 30 אחוזים % 30 - 20

 

חידוש דקים

המחיר למ"ר וכולל ליטוש , החלקת סיבים, החלפת ברגים ושימון הדק 90 - 40 ₪