קטגוריות נוספות

מחירון מומלץ לפחחות רכב באשקלון


 

תיקונים:

תיקון פגוש - פגיעה קלה

שיפוץ פגוש פלסטיק לאחר פגיעה קלה ללא החלפת הפגוש 500 - 200 ₪

 

תיקון פגוש - פגיעה קשה

שיפוץ פגוש פלסטיק לאחר פגיעה קשה ללא החלפת הפגוש 1,200 - 600 ₪

פחחות בסף דלת הרכב - תיקון פגיעה קלה

500 - 200 ₪

-

צביעה:

צביעת רכב

המחיר כולל הכנה לצביעה ואינו כולל צבע מטאלי או פנינה 7,000 - 3,000 ₪

 

צביעת גג ומכסה מנוע

צביעה כתוצאה מדהיית הצבע 2,000 - 1,200 ₪

 

צביעת גג הרכב

1,200 - 700 ₪

 

צביעת מכסה מנוע

1,000 - 500 ₪

 

צביעת פגוש - כולל פירוק

המחיר לצביעת החלק לאחר פירוקו 1,200 - 700 ₪

 

צביעת פגוש - ללא פירוק

המחיר לצביעת החלק ללא פירוקו 800 - 600 ₪

 

צביעת דלת הרכב

800 - 600 ₪

 

צביעת כנף

700 - 500 ₪

 

צביעת דלת תא מטען

1,000 - 600 ₪

 

צביעת רכב בצבע מטאלי - תוספת למחיר

צביעת הרכב בצבע מטאלי תייקר את עלות הצביעה בכ-10% עד 20% % 20 - 10

 

צביעת רכב בצבע תלת שכבתי - תוספת למחיר

צביעת הרכב בצבע תלת שכבתי תייקר את עלות הצביעה בכ-15% עד 30% % 30 - 15

 

צביעת רכב בצבע פנינה - תוספת למחיר

צביעת הרכב בצבע פנינה תייקר את עלות הצביעה בכ-15% עד 30% % 30 - 15


-

פחחות:

החלפת פגוש - עבודה בלבד

המחיר לעבודה בלבד, ללא צביעת הפגוש החדש 450 - 200 ₪


פחחות בסף דלת הרכב - תיקון פגיעה קשה

1,000 - 400 ₪

 

פחחות בדלת הרכב - תיקון פגיעה קלה

700 - 300 ₪

 

פחחות בדלת הרכב - תיקון פגיעה קשה

1,200 - 500 ₪

 

פחחות במכסה מנוע הרכב - תיקון פגיעה קלה

500 - 200 ₪

 

פחחות במכסה מנוע הרכב - פגיעה קשה

1,200 - 600 ₪

 

פחחות בכנף הרכב - תיקון פגיעה קלה

700 - 300 ₪

 

פחחות בכנף הרכב - פגיעה קשה

1,500 - 600 ₪

 

פחחות בדלת תא מטען הרכב - תיקון פגיעה קלה

800 - 400 ₪

 

פחחות בדלת תא מטען - תיקון פגיעה קשה

1,200 - 600 ₪